دانلود آهنگ تو معجزه هستی
متن آهنگ تو معجزه هستی
بیژن مرتضوی
تو معجزه هستی رامشگر طناز یک صحنه ی زیبا از رقصی و آواز
تو خوب و پر آوازه ای حادثه ی تازه ای عشق بی اندازه ای بی شک تو همانی زیبای جهانی
جایه تو همینجاست تو قلب عاشق من غیر از نفس تو تو چهره ام اثری نیست
چشمای تو گیراست نگاهت از خود ماست جز تو واسه ی من رفیق بهتری نیست
تو معجزه هستی رامشگر طناز یک صحنه ی زیبا از رقصی و آواز
تو خوب و پر آوازه ای حادثه ی تازه ای عشق بی اندازه ای بی شک تو همانی زیبای جهانی
دیروز امروز حالا فردا دنیا به کسی وفا نکرده
نگذار حتی یک لحظه یک لحظه رو از دست بدیمش خدا نکرده
تو پهنه ی گیسوت ازادم کن نزدیکی لب هامون عاشقانه ست با یک بوسه ابادم کن
این لحظه ی تاریخی جاودانه است عجب عاشقانه است
تو معجزه هستی رامشگر طناز یک صحنه ی زیبا از رقصی و آواز
تو خوب و پر آوازه ای حادثه ی تازه ای عشق بی اندازه ای بی شک تو همانی زیبای جهانی
بی شک تو همانی جان و جهانی