دانلود آهنگ جدید
امیر تتلو
حق
نام اثر : حق
نام خواننده : امیر تتلو
دسته بندی:
دانلود آهنگ حق
متن آهنگ حق
امیر تتلو

تا اومدیم پا بگیریم یه انرژی دزد عین کنه چسبید باز

ما هم کله شق بی پاس

زدیم بره پلی شه عین پلی استیشن

زدیم بره پلی شه عین پلی استیشن

دادیم توو خطرفرعی گاز

فایده نداره کل شب بیدار و گلت هم خیار

فایده نداره همین تو تنهایی

اون رفیق خلت هم بیار

باز زندگی میده بوی ع ته سیگار

بازم پُره غمِ تصویرا

برو گردنِ من اصاً همه تقصیرا

بین این همه سیاهی

من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار

هر کی میتونه حقو نبینه

شک نکن که قلبش هم سیاهست

زندگی میده بوی ع ته سیگار

بازم پُره غمِ تصویرا

برو گردنِ من اصاً همه تقصیرا

بین این همه سیاهی

من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار

هر کی میتونه حقو نبینه

شک نکن که قلبش هم سیاهست

بگذار که خشم فروکش کند

بگذار که بهت معنا پیدا کند

بگذار کمتر برداریم و کمتر ببَریم

بلکه کفر خلع سلاح شود

بگذار دیر برسیم اما سالم

سخت برسیم اما ایمن

بگذار نفس هایمان به زمین نفس بخشید و

به نسیم شادابی بی قید

بگذار که نغمه ی آرامش باشیم و بی عیب

من دلم شیطونه شیطونی میخواد

خونمون زندونه مهمونی میخواد

هر شکستی لازمه من فکر فرقم

هر خیابونی یه میدونی میخواد

باز زندگی میده بوی ع ته سیگار

بازم پُره غمِ تصویرا

برو گردنِ من اصاً همه تقصیرا

بین این همه سیاهی

من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار

هر کی میتونه حقو نبینه

شک نکن که قلبش هم سیاهست

زندگی میده بوی ع ته سیگار

بازم پُره غمِ تصویرا

برو گردنِ من اصاً همه تقصیرا

بین این همه سیاهی

من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار

هر کی میتونه حقو نبینه

شک نکن که قلبش هم سیاهست

حق را زمان مشخصی نیست

برای رسیدنش باید صبور بود و از حرص گذشت