دانلود آهنگ آفلاین
متن آهنگ آفلاین
تی ام بکس

اینا اصلن آماده نیستن واسه این موجها
تی ام برگردون بیتو
مودم الان آفلاینه گوشیم رویه سایلنت
توویه فاز خودمم الان نمیگیرم وایبت

مودم الان آفلاین گوشیم روی سایلنت
توویه فاز خودمم الان نمیگیرم وایبت
بیب چه بی حالی تکون بده بینم چی چی داری
میکنی تو جیبو خالی کارتو میکشم واست چون ایده عالی
واو چه میده حالی وقتی میدونی حریف ها نیستن مالی نه
نه جنس مانی از اون خز مزا اصلن بینه ما نی
تو اکیپ جا واسه سوسول ها نی سیبیل ها کلفت ترن از بهنام بانی
همه خاکی جا واسه ادعا نی همه کار درست جا واسه اشتباه نی
فرمه بدن استکانی Bonnie and clyde we gon get the money
بالاییم ترسی از ارتفاع نی حرکت ها مون گنده و ابتکاری ای
مودم الان آفلاین گوشیم روی سایلنت
توی فازه خودمم الان نمی گیرم وایبت

توو اکیپ رفیق ندارم من همه توو رگی و برادرن
برنامه ات و بذار برا بعدا میخوام با تو برم فضا برنگردم
باور کن من صوبرم مست تو نذار لو برم
فدای اون مود سگیت وحشیه منی تو دوبرم
این نکته ها نرن از یادت پول مهم نیست فقط زیادش
ینی تو خوبی بیب ولی بگو دوست هات هم بیادش
پشت من حرف مهم نیس اصلن جلوم کف بهم میچسبن
همین ها که برام فاز گنگ میان رو بیتام عین سوسولا میرقصن
من مودم الان آفلاینم گوشی رویه سایلنت
توی فاز خودمم الان نمی گیرم وایبت

صدام لشو خش داره خدا دادی میگن عزیزی بم داده کجاهایی
زیاد نمی شم با کسی قاطی واسه همین میخوان کنن با ما لابی
اسمم پره تو کل شهر میام سرتاپا سیاه کت چرم
کارام مارکتو کشت خود سم اینا باس بدوون تا برسن
هی خیلی کوچکم شرمنده اگه یه سره تو پیچم
میگه بده چک کنم گوشیتو من آخه هر دفعه هی میدم سوتی بد
هی شاکیه پا میدم کجا به کی دارم میس کال من ازش دوباره سی تا
خانومی ندارم آنتن چون من جمعه ها رو میرم کوه با اکیپ ها
مودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت
توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبت