دانلود آهنگ جدید
کلید
تهی
نام اثر : تهی
نام خواننده : کلید
دسته بندی:
دانلود آهنگ تهی
متن آهنگ تهی
کلید

دل من قفل شده و معتله یه کلیده

یکی اون و دزدی دو رفت بگو بینم اون و کی دیده
…….