دانلود آهنگ بلند بالا
متن آهنگ بلند بالا
ستین
چشم زیبای تو! نقاشی دست کیه
تو بوگو تاوان این عاشق شدن با تو چیه
مو که دل نازک شودوم در! عشق تو جان دلوم
همه چی دست تو بِبُر بودوز ماه دلوم
بمیروم بمیرم! بمیروم
غم توی چشمات نبینوم
بلند بالای مو! دردت به جونوم
آی به جونوم آی به جونوم
نبینوم نبینم! نبینوم
تو زِ مو دوری عزیزوم
بلند بالای مو! دورت بگردوم
آی بگردوم آی بگردوم
تو قراره دل! بیقرارومی
از چی بوگوم
مو که تسلیم! نمیشوم باتو
میجنگه دل مو
ما خودوم! فدای تو
همه چیم برای تو
چه کنم! دلبری تو
آی دلبری آی دلبر
بمیرم بمیروم! بمیرم
غم توی چشمات نبینم
بلند بالای مو! دردت به جونوم
آی به جونوم آی به جونوم
نبینم! نبینوم نبینم
تو زِ مو دوری عزیزم
بلند بالای مو !دورت بگردوم
آی بگردوم آی بگردم