دانلود آهنگ نرماندی
متن آهنگ نرماندی
ایوان بند

بس که ناز تو زیاده فکر کنم ♪ شجره نامت به نازی میرسه

بس که دل تسخیر کردی کار ♪ تو داره به فتح اراضی میرسه

عشق تو کوره آدم سوزیه من ♪ ولی میسوزم و می ایستم

رحم کن نازی عاشق کش من ♪ من به شکست تو راضی نیستم

سر تو با همه جنگ میکنم ♪ تو فقط رو به روی من نباش
وقتی به نام تو لشکر میکشم ♪ تو صف اول دشمنم نباش

اگه همدستم نشی با دست خودت ♪ ریشه ی این عشقو یکجا میبری

عشق مثل نبرد نرماندیه نازی ام ♪ باشی شکست میخوری

منم اون فرمانده که از بخت بد ♪ تو سپاه دشمنش عاشق شده

اگه بجنگه که مدیون دله بره ♪ یه افسر نا لایق شده
با دل تنگم شده میبوسمت ♪ وسط جنگم شده میبوسمت

طرف من باش میبینی که ♪ با لب تفنگمم شده میبوسمت