دانلود آهنگ جدید
امیر چهارم
ای دوست
نام اثر : ای دوست
نام خواننده : امیر چهارم
دسته بندی:
دانلود آهنگ ای دوست
متن آهنگ ای دوست
امیر چهارم

به گریه کار من افتاده ای دوست تو کردی دشمنان شاد ای دوست
تو زندان دلم آباد کردی نشو از بند تو آزاد ای دوست
چنان زخمی زدی بر دل تو با اخم دو ابروت
صدای گریه آید بعد مرگ من ز تابوت
گناه این دل پاک مثال شیشه ام چیست
که سنگ میریزد از آن دو لبان همچو یاقوت

دانلود آهنگ امیر چهارم ای دوست

خدایا یار من زخمی به من زد که چشمان مرا بر در بدوزد
چنان اینجا غریب افتاده ام که رغیب من دلش بر من بسوزد
آخ رغیب من دلش بر من بسوزد
چنان زخمی زدی بر دل تو با اخم دو ابروت
صدای گریه آید بعد مرگ من ز تابوت
گناه این دل پاک مثال شیشه ام چیست
که سنگ میریزد از آن دو لبان همچو یاقوت

گناه این دل پاک مثال شیشه ام چیست