دانلود آهنگ جدید
احلام
جان جانان
نام اثر : جان جانان
نام خواننده : احلام
دسته بندی:
دانلود آهنگ جان جانان
متن آهنگ جان جانان
احلام
هی هی هی هی ، حیرانم از این عشق پریشانم زین حال خراب دل دیوانه ام
چنان شوریده سرمست و هراسانم که زِ عشقت بزدم چاک به گریبانم
به تسکین دلم مرحمتی کن بشو درمانم من آن دیوانه یِ بی سرو سامانم
حسرت و درد فراغت شده تاوانم همین غصّه شده قصّه پایانم
جان جانانم هی مرنجانم جان جانانم تویی درمانم زین غم حجر تو سرگشته و حیرانم
منتظر به روز دیدار تو میمانم دیوانه ام
جان جانانم هی مرنجانم جان جانانم تویی درمانم زین غم حجر تو سرگشته و حیرانم
منتظر به روز دیدار تو میمانم دیوانه ام
دیووانه ام و از تبار رندانم هر بند دلم اسیر زندانت
در وصل تو این چنین شتابانم تو میدانی و این چنین مرنجانم
به تسکین دلم مرحمتی کن بشو درمانم من آن دیوانه یِ بی سرو سامانم
حسرت و درد فراغت شده تاوانم همین غُصّه شده قصّه پایانم
جان جانانم هی مرنجانم جان جانانم تویی درمانم زین غم حجر تو سرگشته و حیرانم
منتظر به روز دیدار تو میمانم دیوانه ام
جان جانانم هی مرنجانم جان جانانم تویی درمانم زین غم حجر تو سرگشته و حیرانم
منتظر به روز دیدار تو میمانم دیوانه ام
جان جانانم ماه تابانم من که حیرانم هی مرنجانم جان جانانم یار دوردانم جان جانانم تویی درمانم
جان جانانم هی مرنجانم جان جانانم تویی درمانم زین غم حجر تو سرگشته و حیرانم
منتظر به روز دیدار تو میمانم دیوانه ام ، جان جانانم
احلام