دانلود آهنگ آواز
متن آهنگ آواز
بلک کتس
دسته دلم رو شد یار دیگه مغرور شد
رفت کبوتره سفیدم از دلم دور شد
حالا دیگه مجبور شد دلش و از دلم دور کنه
بره انقد دور بشه که قلبم و نابود کنه
دلم بی آزاره نزن دست به گیتار نزن
هی سر به دیوار نزن پک به سیگار نزن
حرف از این راز نزن تیر آغاز نزن
زخم به این ساز نزن زیر آواز نزن
ابره سیاه نشسته رو این خونه تاریکه راهه قلبه من به تو یه کوچه ی باریکه
کی میاد عشق تو این خونه پر از شمع بشه سایه ابره سیاه از سر من کم بشه
دوباره نور توو روشنی بده به قلب من بیا این سکوتو بشکن با من حرف بزن