دانلود آهنگ جدید
شروین
آشغالای رنگی
نام اثر : آشغالای رنگی
نام خواننده : شروین
دسته بندی:
دانلود آهنگ آشغالای رنگی
متن آهنگ آشغالای رنگی
شروین

ترک موتور بابا رفتیم این شهر رو بالاش…
من درگیر رنگ و لعاب بابا به دنبال امضای طلبکارا…
گفتم اون آقاهه که مشکی پوشیده…
تو آشغالا دنبال چیه بابا؟!
لبخند زد و گفت اینجا رنگین ترن آشغالاش!
پنج سالم بود کم بارم بود نفهمیدم چی گفت…
بزرگ شدم زود یاد گرفتم اینو من خوب…
که فرق دارن آدما فاصلش
دوره داش مهدی که سرباره هر روز!
با صاحبکارش که داره دوتا لندکروز…
ولی مهدی مخالفم بود!
میگفت بوده کمبود و گاهی هم بود…
اما اونی که عاشقم بود تا تهش موند…
حتی اگه حال بد بود عشق مرهم حال من بود!
یه روز که میرفت سرکار توی راه عشقشو دید…
با یه مرد بود توی همون لندکروز!
شب خودش دار زد از زخم همون…
شهرو که بگردی آدمای غمگین…
دنبال رویاهاشونن تو آشغالای رنگی!
شهرو که بگردی آدمای غمگین…
دنبال رویاهاشونن تو آشغالای رنگی