دانلود آهنگ همه جوره
متن آهنگ همه جوره
آرش جاوید
من هنوز دوست دارم، با اینکه نموندی پام،
شدی کابوس تو تک تک شبام
همه میگن فکر نکن بهش، نمیدونن مهم بودی برام،
مهم بودی برام…
همه جوره بات راه اومدم
عشقمو ندیدی تو یه بار
نمیدونی شبا بی خوابی میزنه سرم
زل میزنم به عکست رو دیوار.(۲)
آروم بگیر دلم شاید اون دیگه نمیاد
آسمون بارون بزن امشب،آخه گریم دیگه نمیاد.
شبا تو تراس میشینم میبینم عکسای قدیمی رو،
با خودم میگم فراموشش کن،اون دیگه نمیاد.
اون دیگه نمیاد…
همه جوره بات راه اومدم
عشقمو ندیدی تو یه بار
نمیدونی شبا بی خوابی میزنه سرم
زل میزنم به عکست رو دیوار.(۲)